Gratis frakt på beställningar över 899 kr

HANDLA NU

Integritets- och sekretesspolicy

1. Vi respekterar din integritet

 1. Dippi respekterar din rätt till integritet och är engagerade i att skydda våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Vi följer de svenska principerna för integritetsskydd som finns i Personuppgiftslagen (1998:204). Denna policy beskriver hur vi samlar in och hanterar din personliga information.
 2. "Personlig information" är information vi innehar som kan identifieras som din.

2. Insamling av personlig information

 1. Dippi kommer från tid till annan att ta emot och lagra personlig information som du anger på vår webbplats, tillhandahålls till oss direkt eller ges till oss i andra former.
 2. Du kan tillhandahålla grundläggande information såsom ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress för att möjliggöra för oss att skicka information, ge uppdateringar och bearbeta din produkt- eller tjänsteorder. Vi kan samla in ytterligare information vid andra tillfällen, inklusive men inte begränsat till, när du ger feedback, när du tillhandahåller information om dina personliga eller affärsmässiga angelägenheter, ändrar ditt innehåll eller e-postpreferenser, svarar på undersökningar och/eller kampanjer, tillhandahåller finansiell eller kreditkortsinformation eller kommunicerar med vår kundsupport.
 3. Dessutom kan vi också samla in annan information som du tillhandahåller under interaktion med oss.

3. Hur vi samlar in din personliga information

 1. Dippi samlar in personlig information från dig på olika sätt, inklusive när du interagerar med oss elektroniskt eller personligen, när du får tillgång till vår webbplats och när vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Vi kan ta emot personlig information från tredje parter. Om vi gör det, kommer vi att skydda den som anges i denna Integritetspolicy.

4. Användning av din personliga information

 1. Dippi kan använda personlig information som samlats in från dig för att tillhandahålla dig med information, uppdateringar och våra tjänster. Vi kan också göra dig medveten om nya och ytterligare produkter, tjänster och möjligheter som finns tillgängliga för dig. Vi kan använda din personliga information för att förbättra våra produkter och tjänster och bättre förstå dina behov.
 2. Dippi kan kontakta dig med en mängd olika åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, telefon, e-post, SMS eller post.

5. Utlämnande av din personliga information

 1. Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, officerare, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det rimligen är nödvändigt för de ändamål som anges i denna Policy. Personlig information tillhandahålls endast till en tredje part när det krävs för leverans av våra tjänster.
 2. Vi kan från tid till annan behöva lämna ut personlig information för att följa en rättslig skyldighet, såsom en lag, förordning, domstolsorder, stämning, kallelse, i samband med en rättslig process eller som svar på en begäran från brottsbekämpande myndigheter.
 3. Vi kan också använda din personliga information för att skydda upphovsrätt, varumärken, rättsliga rättigheter, egendom eller säkerhet för Dippi, www.dippi.se, dess kunder eller tredje parter.
 4. Information som vi samlar in kan från tid till annan lagras, bearbetas i eller överföras mellan parter som är belägna i länder utanför Sverige. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien.
 5. Om det sker en kontrollförändring i vår verksamhet eller en försäljning eller överföring av företagstillgångar, förbehåller vi oss rätten att överföra i den mån det är tillåtet enligt lag våra användardatabaser, tillsammans med eventuell personlig information och icke-personlig information som ingår i dessa databaser. Denna information kan lämnas ut till en potentiell köpare enligt ett avtal om att upprätthålla sekretess. Vi skulle sträva efter att endast lämna ut information i god tro och där det krävs av någon av ovanstående omständigheter.
 6. Genom att tillhandahålla oss personlig information samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy och de typer av avslöjanden som omfattas av denna policy. När vi avslöjar din personliga information till tredje part kommer vi att begära att tredje part följer denna policy när det gäller hantering av din personliga information.

6. Säkerheten för din personliga information

 1. Dippi kommer då och då att ta emot och lagra personlig information som du anger på vår webbplats, som tillhandahålls till oss direkt eller som ges till oss i andra former.
 2. Du kan tillhandahålla grundläggande information såsom ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress för att möjliggöra för oss att skicka information, ge uppdateringar och behandla din produkt- eller tjänstebeställning. Vi kan samla in ytterligare information vid andra tillfällen, inklusive men inte begränsat till, när du ger feedback, när du tillhandahåller information om dina personliga eller affärsmässiga angelägenheter, ändrar ditt innehåll eller e-postpreferenser, svarar på undersökningar och/eller kampanjer, tillhandahåller finansiell eller kreditkortsinformation, eller kommunicerar med vår kundsupport.
 3. Dessutom kan vi också samla in annan information som du tillhandahåller under interaktion med oss.

6. Säkerheten för din personliga information

 1. Dippi är engagerad i att se till att informationen du tillhandahåller oss är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa procedurer för att skydda och säkra informationen och skydda den från missbruk, störning, förlust och obehörig åtkomst, ändring och avslöjande.
 2. Överföring och utbyte av information sker på egen risk. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du överför till oss eller tar emot från oss. Även om vi vidtar åtgärder för att skydda mot obehöriga avslöjanden av information, kan vi inte försäkra dig om att personlig information som vi samlar in inte kommer att avslöjas på ett sätt som strider mot denna Integritetspolicy.

8. Klagomål om integritet

 1. Om du har några klagomål om våra integritetspraxis, vänligen skicka in detaljer om dina klagomål till support@dippi.eu. Vi tar klagomål mycket allvarligt och kommer att svara kort efter att vi tagit emot skriftligt meddelande om ditt klagomål.

9. Ändringar av Integritetspolicyn

 1. Var medveten om att vi kan ändra denna Integritetspolicy i framtiden. Vi kan ändra denna policy när som helst, efter eget gottfinnande och alla ändringar träder i kraft omedelbart vid vår publicering av ändringarna på vår webbplats eller anslagstavla. Vänligen kom tillbaka från tid till annan för att granska vår Integritetspolicy.

10. Webbplats

 1. När du besöker vår webbplats (www.dippi.se) kan vi samla in viss information som webbläsartyp, operativsystem, webbplatsen som besöktes omedelbart innan du kom till vår sida, etc. Denna information används på ett aggregerat sätt för att analysera hur människor använder vår sida, så att vi kan förbättra vår tjänst.
 2. Cookies
  Vi kan från tid till annan använda cookies på vår webbplats. Cookies är mycket små filer som en webbplats använder för att identifiera dig när du kommer tillbaka till sidan och för att lagra detaljer om din användning av sidan. Cookies är inte skadliga program som får tillgång till eller skadar din dator. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan välja att avvisa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av vår webbplats. Vår webbplats kan från tid till annan använda cookies för att analysera webbplatstrafik och hjälpa oss att tillhandahålla en bättre webbplatsbesökarupplevelse. Dessutom kan cookies användas för att visa relevanta annonser för webbplatsbesökare genom tredjepartstjänster som Google Adwords. Dessa annonser kan visas på denna webbplats eller andra webbplatser du besöker.
 3. Tredjepartssidor Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Dessa länkar är endast avsedda för din bekvämlighet. Länkar till tredjepartssidor utgör inte sponsring, godkännande eller godkännande av dessa webbplatser. Var medveten om att Dippi inte är ansvarigt för integritetspraxis på andra sådana webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om, när de lämnar vår webbplats, att läsa integritetspolicyn för varje webbplats som samlar in personligt identifierbar information.